Välkommen till DEHAB

Vi utför reperationer, svetsning, tillverkning och underhåll inom stenindustrin utav:

Asfaltsverk

Krossar

Sorteringsverk

Entrepenadmaskiner

Transportörer

Betongstationer

m.m

Vi utför även lyft och transporttjänster.